REGLAMENT

Tricircuit és un circuit de triatló format per diferents proves a la geografia catalana.

Cada una de les competicions es realitzarà sota la supervisió
de la Federació Catalana de Triatló i es regiran pel seu reglament.


LES PROVES TENEN UN CARÀCTER
FONAMENTALMENT POPULAR


LOCALITATS, DATES I DISTÀNCIES

Les localitats i les dates de les 6 proves que conformen el calendari Tricircuit són les següents:

Deltebre
7 i 8 d’Abril
Sprint / Olímpic / Short / Half

Calella
Pendent de data
Sprint

Tossa de Mar
8 de Setembre
Sprint / Olímpic

Sant Pol de Mar
Pendent de data
Sprint

Vilanova i la Geltrú
Pendent de data
Sprint

Sant Vicenç de Montalt
Pendent de data
Sprint

Deltebre
8 i 9 d’Abril
Sprint / Olímpic / Short / Half

Calella
25 de Juny
Sprint

Tossa de Mar
17 de Setembre
Sprint / Olímpic

Sant Pol de Mar
17 de Setembre
Sprint

Vilanova i la Geltrú
15 d’Octubre
Sprint

Format de competició

 1. Tricircuit és un circuit que s’estableix en un format de Lliga, fet que incentiva la participació i premia l’assistència a més d’una prova.
 1. A cada triatleta li puntuaran les proves que hagi participat i finalitzat. Totes les proves valen el mateix.
 1. L’algorisme que s’aplica a l’hora de calcular la puntuació que li correspon a cada participant després de la realització de la prova ho pots trobar a l’apartat de sistema de puntuació
 1. Hi haurà 4 categories, tan per homes com per dones:

Sub23  | 1995 – 2003

Sènior | 1979 – 1994

Veterans 1 | de 1969 a 1978

Veterans 2 | 1968 i anteriors

Premis i obsequis

 1. En cada una de les proves es donaran premis o trofeus als 3 primers  classificats de cada categoria tan en categoria masculina com femenina.
 2.  Un cop finalitzada la Lliga, s’atorgaran premis als 3 primers classificats de cada categoria tan masculines com femenines: Regals dels col·laboradors i Inscripcions gratuïtes al Tricircuit del posterior any.

  ** En les proves de Calella, Sant Pol de Mar, Vilanova i La Geltrú i Sant Vicenç de Montalt, a més a més hi hauran premis en metàlic per:

  CATEGORÍA ABSOLUTA INDIVIDUAL

  215€ Al primer classificat  i primera classificada,

  175€ Al segon classificat  i segona classificada

  150€ Al tercer classificat  i tercera classificada

  CLUBS

  140€ Al primer CLUB classificat mascuí i femení

  120€ Al segon CLUB classificat mascuí i femení

  100€ Al tercer CLUB classificat mascuí i femení

 

(*) Per optar als premis de la classificació general s’ha de participar com a mínim en la meitat mes una prova del circuit.

Inscripció

 1. La inscripció a cadascuna de les proves és personal i intransferible i suposa l’acceptació de tots els articles del present reglament, així com de les condicions de compra.
 1. Les inscripcions de cada seu es tancaran el dijous anterior a cada prova o l’arribar el límit de participants establerts.
 1. La inscripció a la Lliga, en qualsevol de les seves proves que la conformen, significa la total acceptació d’aquest reglament. Allò que no hi estigui previst serà sotmès a la decisió de l’organització.

Cronometratge

 1.  Es prendran els temps parcials dels tres trams del triatló més els temps de les dues transicions mitjançant cronometratge per xip. Per facilitar el càlcul de resultats és obligatori l’ús en el Triatlons de Calella, Sant Pol de Mar, Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Montalt els Triatletes Federats faran ús del seu xip propi i dorsal de la Federació. En el Triatlons de Deltebre i Tossa de Mar tots els participants, federats i no federats hauran de recollir el dorsal i xip que els hi proporcionarà l’Organització. Els Triatletes No federats sempre hauran de recollir el casquet de natació, dorsal i xip abans de la prova. En els triatlons de Calella, Sant Pol de Mar, Vilanova i la Geltrú i Sant Vicenç de Montalt, els no federats hauran de deixar un bitllet de 10€ com a dipòsit en la recollida del xip, aquest import serà retornat en el moment de la devolució d’aquest.
 1. Els que no corrin alguna cursa amb el xip en qüestió no tindran dret a puntuar en aquesta cursa.

Normativa per segments

 1. En el tram de natació, no es pot portar el dorsal, que sí és obligatori en ciclisme i carrera a peu.
 1. En el tram de ciclisme, no es permetrà participar a cap triatleta sense casc rígid amb els tres punts de subjecció. El participant l’haurà de portar posat sempre que vagi en contacte amb la bicicleta, ja sigui muntat o la porti a la mà. Dins la zona de transició no es podrà circular sobre la bicicleta. Està totalment prohibit portar cap tipus de suport o acoblament en el manillar de la bicicleta. Està prohibit participar amb una bicicleta de muntanya tal i com estableix el reglament de la Federació Catalana de Triatló”.

Participació i assegurança

 1. La participació en cada un dels triatlons que componen el circuit està oberta a esportistes de qualsevol nacionalitat, federats o no, i nascuts el 2003 o abans. Cada participant pren part en les proves sota la seva responsabilitat i disposa d’un nivell de condició física i domini tècnic suficient per afrontar-les.En les proves on hi ha distància Olímpica, Short o Half no està permesa la participació de cadets (menors de 16 anys).
 1. L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent. Tots els participants no federats disposaran d’una assegurança d’accidents de dia contractada per l’organització.

Anul·lacions i devolucions

 1. Un cop efectuada la inscripció a la prova no es realitzarà cap devolució de l’ import, tret que la prova es suspengui per decisió de l’organització i/o per causes imputables a la mateixa.
 1. Davant inclemències climatològiques que impossibilitin la celebració d’alguna de les proves amb la totalitat dels seus segments, l’organització portarà a terme una altra prova alternativa d’acord amb els jutges. En cap cas es posposarà a una altra data. Exemples:

Anulació del tram de natació per mal estat del mar: duatló

Anulació del tram de ciclisme per pluja: aquatló

Anulació del tram de ciclisme i del de natació: cursa a peu

 1. L’organització no es fa responsable dels perjudicis per danys físics, morals i/o materials que puguin afectar els participants i/o espectadors durant la prova.
 1. El participant que no pugui assistir a una prova en la qual s’ha inscrit NO podrà traspassar-la a un altre participant sota cap supòsit.

Seguretat i assistència mèdica

 1. La seguretat en la via pública i el control del tràfic serà responsabilitat dels cossos de seguretat de cada municipi. En cadascun dels tres segments del triatló hi haurà assistència sanitària concorde a la normativa vigent, al nombre de participants i a l’elevat percentatge d’esportistes no experts en el circuit Tricircuit. Els serveis mèdics estaran autoritzats a retirar qualsevol participant per raons mèdiques.

Desqualificacions

 1. Serà motiu de desqualificació: Rebre ajuda externa fora dels espais autoritzats. No realitzar la totalitat del recorregut marcat per l’organització. No complir amb els horaris establerts. Superar els límits de temps marcats per l’organització. Embrutar l’itinerari. Tractar de manera perjudicial material propi o aliè. No mostrar-se respectuós amb el personal de l’organització i amb la resta de participants. No portar el dorsal en la part davantera de la roba i en un lloc de fàcil visualització. No prestar auxili a qualsevol participant que pugui patir algun tipus d’accident. Tenir una actitud que l’organització pugui considerar irresponsable i inadequada.

Vehicles autoritzats

 1. Els vehicles motoritzats, bicicletes o patinadors que no pertanyin a l’organització no podran transitar pels circuits de cada prova. Els vehicles autoritzats que realitzin el seguiment de les proves, portaran una identificació visible en tot moment.

Dades de caràcter personal

 1. Politica de privacitat
  TriCBM i EMP SportEvents, com a responsablses d’aquest Lloc Web i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), han posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris. Aquestes dades seran tractades en un/s fitxer/s degudament inscrit/s a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, de conformitat amb el que s’estableix en la legislació vigent.
  En el cas que les dades que ha de facilitar l’usuari siguin necessàries perquè l’equip de TriCBM i EMP SportEvents puguin (I) respondre les consultes, proporcionar informacions requerides per l’usuari; (II) realitzar tota aquella prestació de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari; (III) proporcionar accés a l’usuari a determinades funcionalitats del Lloc Web; o bé (IV) realitzar totes aquelles activitats pròpies de TriCBM i EMP SportEvents. aquí ressenyades, TriCBM i EMP SportEvents. informaran d’aquesta obligatorietat a l’usuari, indicant-li quines dades cal complimentar necessàriament. Mitjançant la indicació, facilitació o introducció d’aquestes dades i de conformitat amb el que estableix l’article 6 de la L.O.P.D. l’usuari atorga consentiment inequívoc a TriCBM i EMP SportEvents perquè procedeixin al tractament de les dades subministrades en benefici de les finalitats esmentades anteriorment així com per l’eventual enviament de comunicacions comercials de TriCBM i EMP SportEvents que puguin ser de l’interès del usuari.
  L’entitat responsable de la base de dades, així com les persones que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les quals els hagin estat comunicades -si s’escau i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura que es pugui, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de TriCBM i EMP SportEvents, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest Lloc Web. Igualment, TriCBM i EMP SportEvents es comprometen a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut del que està establert en el Reglament de Mesures de (R.D. 1720/2007).
  Els usuaris tenen reconeguda per la indicada Llei Orgànica de Protecció de Dades els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i, si s’escau, el dret a revocar en qualsevol moment el consentiment a la recepció de comunicacions comercials, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@tricircuit.com