REGLAMENT

Tricircuit és un circuit de triatló format per diferents proves a la geografia catalana.

Cada una de les competicions es realitzarà sota la supervisió
de la Federació Catalana de Triatló i es regiran pel seu reglament.


LES PROVES TENEN UN CARÀCTER
FONAMENTALMENT POPULAR


LOCALITATS, DATES I DISTÀNCIES

Les localitats i les dates de les 3 proves que conformen el calendari Tricircuit són les següents:

Calella
9 de juny de 2019
Sprint

Sant Pol de Mar
15 de Setembre 2019
Sprint

Vilanova i la Geltrú
20 d’Octubre 2019
Sprint

Format de competició

 1. Tricircuit és un circuit que s’estableix en un format de Lliga de Clubs, fet que incentiva la participació i premia l’assistència a més d’una prova.
 2. A cada Club li puntuaran les proves que hagi participat i finalitzat amb 5 components. Totes les proves valen el mateix.
 3. L’algorisme que s’aplica a l’hora de calcular la puntuació que li correspon a cada Club després de la realització de la prova ho pots trobar a l’apartat de sistema de puntuació
 4. Hi haurà 2 categories:

Clubs Masculins

Clubs Femenins

Premis i obsequis

 1. La Lliga donarà 6.000€ en premis*. Un cop acabat el circuit de proves, s’atorgaran premis als 5 primers Clubs, en categoria masculina i femenina. Tots els partipants han d’estar federats.
 2. Cadascuna de les competicions formen part del Circuit Català de Triatló i donarà premis individuals (trofeus o medalles) a les següents categories: cadet, juniors, sub23, absoluts, Vet I, Vet II i Vet II. No hi haurà premis econòmics als primers classificats ja que es guarden per la classificació final del NUTRISPORT Tricircuit.

Al primer CLUB classificat masculí i femení amb 1000€

Al segon CLUB classificat masculí i femení amb 800€

Al tercer CLUB classificat masculí i femení amb 600€

Al quart CLUB classificat masculí i femení amb 400€

Al cinquè CLUB classificat masculí i femení amb 200€

(*) Per optar als premis de la classificació general, els Clubs han de participar i puntuar amb 5 triatletes (tots federats) en totes les proves que composen el NUTRISPORT Tricircuit.

Sistema de puntuació del  NUTRISPORT Tricircuit:

Per cada Club puntuaran els 5 millors triatletes federats sumant els seus temps. El Club guanyador és el que suma menys temps entre els 5 triatletes.

El primer Club classificat de cada prova tant en categoria masculina com  femenina, suma un total de 1.500 punts, a partir d’aquí, la quantitat de punts va disminuint, seguint la proporció següent:

POSICIÓ                                            PUNTUACIÓ

1º – 5º                                   50 punts de diferència entre cadascun

6º – 10º                                          25 punts de diferència entre cadascun

11º – 20º                                      20 punts de diferència entre cadascun

21º – 30º                                      15 punts de diferència entre cadascun

31º – 40º                                      10 punts de diferència entre cadascun

41º – 50º                                      5 punts de diferència entre cadascun

51º en endavant                                      1 punt de diferència entre cadascun

Inscripció

 1. La inscripció a cadascuna de les proves és personal i intransferible i suposa l’acceptació de tots els articles del present reglament, així com de les condicions de compra.
 1. Les inscripcions de cada seu es tancaran el dijous anterior a cada prova o l’arribar el límit de participants establerts.
 1. La inscripció a la Lliga, en qualsevol de les seves proves que la conformen, significa la total acceptació d’aquest reglament. Allò que no hi estigui previst serà sotmès a la decisió de l’organització.

Cronometratge

 1.  El cronometratge serà fet per la Federació Catalana de Triatló. Els Triatletes Federats faran ús del seu xip propi i dorsal de la Federació. Els Triatletes NO federats sempre hauran de recollir el casquet de natació, dorsal i xip abans de la prova.
 1. Els que no corrin alguna cursa amb el xip en qüestió no tindran dret a puntuar en aquesta cursa.

Normativa per segments

 1. En el tram de natació no es pot portar el dorsal, que és obligatori en ciclisme i cursa a peu.
 1. En el tram de ciclisme, no es permetrà a cap triatleta participar sense el casc rígid amb els tres punts de subjecció. El participant l’haurà de portar posat sempre que vagi en contacte amb la bicicleta, ja sigui muntat o la porti a la mà. Dins la zona de transició no es podrà circular sobre la bicicleta. Està totalment prohibit portar cap tipus de suport o acoblament en el manillar de la bicicleta. Està prohibit participar amb una bicicleta de muntanya tal i com estableix el reglament de la Federació Catalana de Triatló”.

Participació i assegurança

 1. La participació en cada un dels triatlons que componen el circuit està oberta a esportistes de qualsevol nacionalitat, federats o no, i nascuts el 2004 o abans. Cada participant pren part en les proves sota la seva responsabilitat i disposa d’un nivell de condició física i domini tècnic suficient per afrontar-les. En les proves sprint no està permesa la participació de cadets (menors de 16 anys).
 1. L’organització disposa d’una assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent. Tots els participants no federats disposaran d’una assegurança d’accidents de dia contractada per l’organització.

Anul·lacions i devolucions

 1. Un cop efectuada la inscripció a la prova no es realitzarà cap devolució de l’ import, tret que la prova es suspengui per decisió de l’organització i/o per causes imputables a la mateixa.
 1. Davant inclemències climatològiques que impossibilitin la celebració d’alguna de les proves amb la totalitat dels seus segments, l’organització portarà a terme una altra prova alternativa d’acord amb els jutges. En cap cas es posposarà a una altra data. Exemples:

Anulació del tram de natació per mal estat del mar: duatló

Anulació del tram de ciclisme per pluja: aquatló

Anulació del tram de ciclisme i del de natació: cursa a peu

 1. L’organització no es fa responsable dels perjudicis per danys físics, morals i/o materials que puguin afectar els participants i/o espectadors durant la prova.
 1. El participant que no pugui assistir a una prova en la qual s’ha inscrit NO podrà traspassar-la a un altre participant sota cap supòsit.

Seguretat i assistència mèdica

 1. La seguretat en la via pública i el control del tràfic serà responsabilitat dels cossos de seguretat de cada municipi. En cadascun dels tres segments del triatló hi haurà assistència sanitària concorde a la normativa vigent, al nombre de participants i a l’elevat percentatge d’esportistes no experts en el circuit Tricircuit. Els serveis mèdics estaran autoritzats a retirar qualsevol participant per raons mèdiques.

Desqualificacions

 1. Serà motiu de desqualificació: Rebre ajuda externa fora dels espais autoritzats. No realitzar la totalitat del recorregut marcat per l’organització. No complir amb els horaris establerts. Superar els límits de temps marcats per l’organització. Embrutar l’itinerari. Tractar de manera perjudicial material propi o aliè. No mostrar-se respectuós amb el personal de l’organització i amb la resta de participants. No portar el dorsal en la part davantera de la roba i en un lloc de fàcil visualització. No prestar auxili a qualsevol participant que pugui patir algun tipus d’accident. Tenir una actitud que l’organització pugui considerar irresponsable i inadequada.

Vehicles autoritzats

 1. Els vehicles motoritzats, bicicletes o patinadors que no pertanyin a l’organització no podran transitar pels circuits de cada prova. Els vehicles autoritzats que realitzin el seguiment de les proves, portaran una identificació visible en tot moment.

Dades de caràcter personal

 1. Politica de privacitat: TriCBM, com a responsable d’aquest Lloc Web i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), han posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris. Aquestes dades seran tractades en un/s fitxer/s degudament inscrit/s a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, de conformitat amb el que s’estableix en la legislació vigent.
  En el cas que les dades que ha de facilitar l’usuari siguin necessàries perquè l’equip de TriCBM pugui (I) respondre les consultes, proporcionar informacions requerides per l’usuari; (II) realitzar tota aquella prestació de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari; (III) proporcionar accés a l’usuari a determinades funcionalitats del Lloc Web; o bé (IV) realitzar totes aquelles activitats pròpies de TriCBM  aquí ressenyades, TriCBM informarà d’aquesta obligatorietat a l’usuari, indicant-li quines dades cal complimentar necessàriament. Mitjançant la indicació, facilitació o introducció d’aquestes dades i de conformitat amb el que estableix l’article 6 de la L.O.P.D. l’usuari atorga consentiment inequívoc a TriCBM perquè procedeixii al tractament de les dades subministrades en benefici de les finalitats esmentades anteriorment així com per l’eventual enviament de comunicacions comercials de TriCBM que puguin ser de l’interès del usuari.
  L’entitat responsable de la base de dades, així com les persones que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les quals els hagin estat comunicades -si s’escau i en virtut de la corresponent autorització conferida per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i a adoptar els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura que es pugui, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de TriCBM , segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d’aquest Lloc Web. Igualment, TriCBM es comprometen a tenir implementades les mesures de seguretat que corresponguin en virtut del que està establert en el Reglament de Mesures de (R.D. 1720/2007).
  Els usuaris tenen reconeguda per la indicada Llei Orgànica de Protecció de Dades els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i, si s’escau, el dret a revocar en qualsevol moment el consentiment a la recepció de comunicacions comercials, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@tricircuit.com